Friday, December 2, 2011

S.I.C. Centennial Bldg.: Every Ildefonsian's "POUR OF GRACE"

Dec. 8, 2011, 10:00 a.m. on the Feast of the Immaculate Conception : "POUR OF GRACE" - First Concrete Pour at the First Foundations of the First Phase of the San Ildefonso College Centennial Building.

ALL ILDEFONSIANS ARE INVITED.

Sunday, August 7, 2011

FR. ARTHUR PRICE LIBRARY becomes history.

FR. ARTHUR PRICE : The Library honored in your name may be no more, but you will forever be in our hearts. Let us support the SIC Centennial Bldg which will have a new library.

Saturday, June 11, 2011

HAPPY FATHERS' DAY

Masayang araw sa lahat ng Ama, sa aking Dad, sa Lolo Simeon, sa lahat ng Fathers kasama na rin si Fr. Brower, Fr. Bahl, Fr. Price, Fr. MacCarthy, Fr. Gaboury, Fr. O'Hagan, Fr. (Bishop) Gungon, Fr. Lopez, Fr. Lorica, Fr. Mario, Fr. Pepe, Fr. (Msgr.) Peter, Fr. Noeh, Fr. Buddy, Fr. Carlos, Fr. Cris, Fr. Raymond, Fr. Eric, Fr. Mandy...at sa lahat ng Padre de Familia.....Happy Fathers Day po.


Makatotohanang Araw ng Kalayaan sa Lahat !


Sa taong 2011 ay natapat ang Araw ng Kalayaan ng ating Bansang Pilipinas sa Linggo ng Banal na Espiritu. Pagpalain nawa tayo sa tunay na kahulugan ng Kalayaang pinuhunanan ng dugo at sakripisyo ng ating mga ninunong Bayani. Mabuhay Pilipinas ! Mabuhay Pilipino ! Mabuhay Pilipina ! Salamat po Panginoon !

Sunday, April 17, 2011

Linggo ng Palaspas sa Parokya ng San Ildefonso de Toledo sa Tanay

HOSANNA : Isang mcsicaa video ng pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas sa Parokya ng San Ildefonso de Toledo sa Tanay Rizal
http://youtu.be/_a8MAWy56QU

Monday, February 14, 2011

Pagsamba at Pakikibaka


Pagsamba at Pakikibaka (Worship and Struggle)
By Gary Granada

Ang pagsamba at ang pakikibaka
Pagpupuri at ang pakikipagkapwa
Ang pagsamo at pakikisalamuha
Sa pangalan niya

Alang-alang sa kanyang kadakilaan
Ang katarungan at kapayapaan
Alang-alang sa kanyang kaluwalhatian
Ang kalayaan ng sambayanan

Pagsasapamuhay ng ating pananalig
Bunga ng pinakadakila niyang pag-ibig
Ang gawa ng pananampalataya
Sa pangalan niya

Alang-alang sa kanyang kadakilaan..

Si Kristo'y sapat at ganap na kaligtasan
Ng ating kaluluwa at lupang katawan
Kung mahal natin ang Dios
Ang dukha't nagdarahop
Ang api at hikahos
Sa pangalan ni Hesus
Kalingahin na


Pakinggan ang awit na ito sa pamagitan ng sumusunod na ugnay
http://www.youtube.com/watch?v=lAwUlU5Bysg

Monday, January 31, 2011

Batch 1973 : 3,260 Days to SIC Centennial

Batch 1973 Attendees to the 2011 SICAA 3D Reunion hold the 3,260 Days Countdown to the San Ildefonso College Centennial in 2018. More Batches will be invited to do the same.

Thursday, January 27, 2011

SIC Champion Pep Squad to perform at the 2011 SICAA 3D Reunion

Join the San Ildefonso College Alumni in College, High School and Grade School for the launching of the Countdown to the SIC Centennial in 2018 at the 2011 SICAA 3D Reunion. Watch the performance of the Champion SIC Pep Squad. See you at the Patio on January 28, 2011, Friday. Registration starts at 6:00 p.m.

Tuesday, January 11, 2011

AN INVITATION TO THE 2011 SICAA 3D REUNION


Is is part of the beginning countdown to the SAN ILDEFONSO COLLEGE CENTENNIAL :)

Saturday, January 8, 2011

Happy Birthday Kumander Pipit

Sa mga tulad natin na mga ibong simbahan.....iisa lamang ang Kumander Pipit....Masayang Kaarawan sa 'yo at patuloy naming iintayin ang iyong samu't-saring pamiit-pilipit.....hane :)

Thursday, January 6, 2011

Congratulations to the 2011 Ildefonsian UPCAT Marooners


Congratulations to the SIC HS Seniors Batch 2011 who via UPCAT will vie to be future Members of the Hall of Fame of Ildefonsian University of the Philippines Alumni. More Ildefonsian UPCAT Marooners are prayed to emerge as the SICAA proposes to support the 2011 UPCAT Review at S.I.C. :) MABUHAY !

Sunday, January 2, 2011

2GETHER.......we can


The Together We Can Change the World Song
http://www.youtube.com/watch?v=qFy54NmYPyc
Together We Can Change The World | by Mark Shepard

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

I believe it’s not too late

Together we can change the world

Lay the puzzle pieces out

Find out what it’s all about

Together we can change the world

Refrain:

Can’t do it by myself

So I’m asking for your help

Together we can change the world

Sail past where it’s been charted

Roll your sleeves up, let’s get started

Together we can change the world

Together we can change the world

With our hands and with our hearts

We can dare to make a start

Together we can change the world

What if we spoke with one voice,

Knowing that we have a choice?

Together we can change the world

Refrain:

Change your mind and change your life

Set aside the fear and strife

Together we can change the world

When we open up our eyes

Then we start to realize

Together we can change the world

Refrain:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

I believe it’s not too late

Together we can change the world

Saturday, January 1, 2011

Turn, Turn Turn....01...01...11


Turn! Turn! Turn! Ecclesiastes 3:1-15
http://www.youtube.com/watch?v=WB6jhbtDUZE

Guitar Chords " Turn Turn Turn " by Byrds


Guitar Chords by: Byrds
Chords for song: Turn Turn Turn

TURN, TURN, TURN- The Byrds

Intro: C Dm F G C Dm F G C riff F G C riff F G
CHORUS:
C F C G
To everything, turn, turn, turn
C F C G
There is a season, turn, turn, turn
F Em Dm G7 C F C
And a time to every purpose under heaven


C G7 C
A time to be born, a time to die
G7 C
A time to plant, a time to reap
G7 C
A time to kill, a time to heal
F Em Dm G7 C
A time to laugh, a time to weep...CHORUS

A time to build up, a time to break down
A time to dance, a time to mourn
A time to cast away stones
A time to gather stones together ...CHORUS

A time of love, a time of hate
A time of war, a time of peace
A time you may embrace
A time to refrain from embracing ...CHORUS

A time to gain, a time to lose
A time to rend, a time to sew
A time for love, a time for hate
A time for peace, I swear it's not too late ...CHORUS

G Dm riff F G G Dm riff F G


riff (on A string): 0 2 3