Saturday, June 11, 2011

HAPPY FATHERS' DAY

Masayang araw sa lahat ng Ama, sa aking Dad, sa Lolo Simeon, sa lahat ng Fathers kasama na rin si Fr. Brower, Fr. Bahl, Fr. Price, Fr. MacCarthy, Fr. Gaboury, Fr. O'Hagan, Fr. (Bishop) Gungon, Fr. Lopez, Fr. Lorica, Fr. Mario, Fr. Pepe, Fr. (Msgr.) Peter, Fr. Noeh, Fr. Buddy, Fr. Carlos, Fr. Cris, Fr. Raymond, Fr. Eric, Fr. Mandy...at sa lahat ng Padre de Familia.....Happy Fathers Day po.


Makatotohanang Araw ng Kalayaan sa Lahat !


Sa taong 2011 ay natapat ang Araw ng Kalayaan ng ating Bansang Pilipinas sa Linggo ng Banal na Espiritu. Pagpalain nawa tayo sa tunay na kahulugan ng Kalayaang pinuhunanan ng dugo at sakripisyo ng ating mga ninunong Bayani. Mabuhay Pilipinas ! Mabuhay Pilipino ! Mabuhay Pilipina ! Salamat po Panginoon !