Monday, January 21, 2013

Sa Kapistahan ng Patrong San Ildefonso de Toledo at Mahal na Birheng Maria ng Guadalupe sa Tanay, Rizal

O Maluwalhating San Ildefonso, taos pusong hinihiling po namin na ipagkaloob nawa ang tanging mga biyaya na pinapanalangin ng bawat isa sa amin. O Kalinis-linisang Birheng Maria ng Guadalupe, humihingi po kami ng mapagmahal ninyong tulong at saklolo. Ipamagitan po sana ninyo kaming lahat sa inyong Anak na si Hesus.