Saturday, June 11, 2011

HAPPY FATHERS' DAY

Masayang araw sa lahat ng Ama, sa aking Dad, sa Lolo Simeon, sa lahat ng Fathers kasama na rin si Fr. Brower, Fr. Bahl, Fr. Price, Fr. MacCarthy, Fr. Gaboury, Fr. O'Hagan, Fr. (Bishop) Gungon, Fr. Lopez, Fr. Lorica, Fr. Mario, Fr. Pepe, Fr. (Msgr.) Peter, Fr. Noeh, Fr. Buddy, Fr. Carlos, Fr. Cris, Fr. Raymond, Fr. Eric, Fr. Mandy...at sa lahat ng Padre de Familia.....Happy Fathers Day po.


No comments: