Saturday, January 8, 2011

Happy Birthday Kumander Pipit

Sa mga tulad natin na mga ibong simbahan.....iisa lamang ang Kumander Pipit....Masayang Kaarawan sa 'yo at patuloy naming iintayin ang iyong samu't-saring pamiit-pilipit.....hane :)

No comments: