Sunday, August 15, 2010

Salamat Po Fr. Buddy


Earthtanay Video ng Misa ng Komunidad ng San Ildefonso College Tanay Rizal sa pangunguna ni Rev. Monsignor Pedro Canonero, Pangulo ng S.I.C., noong hapon ng Agosto 13, 2010 bilang pagpupugay kay Rev. Fr. Salvador O. Yun ng SIC HS Batch 1979 na kinuha ng Panginoon noong umaga ng Agosto 12, 2010. Si Fr. Buddy ay ang kauna-unahang taga-Tanay na naging Pari, Kura ng Parokya ng St. Anne sa Tagug City at Superintendente ng mga Paaralang Katolika sa Diyosesis ng Pasig.

http://www.youtube.com/watch?v=ZjAWep6KvbM

No comments: