Sunday, August 30, 2009

Agosto 31: Araw ng mga Bayaning Pilipino

Para sa Lahat,
Mga Tula'ng Awit ng samu't saring Kabayanihang Pilipino.

mcsicaa Pambansang Araw ng mga Bayani "Music Playlist"
Please click
http://www.imeem. com/people/ -VQ8XrF/playlist /NCM2lJ6R/ mcsicaa-pambansa ng-araw-ng- mga-bayani- music-playlist- music/

Ito ay isang alay at pagpupugay sa mga Bagong Bayaning Pilipino sa kanilang pagpupunyagi sa malalayong bansa sa kanilang pagnanasang tulungan ang kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang Inang Bayan at sa mga kapatid nilang nananatili dito upang pangalagaan ang Kalayaan na tinubos ng buhay ng ating mga Bayani mula kay Lapu-Lapu, at itinawid ni Rizal at Bonifacio hanggang isanggalang ni Ninoy upang maitaas sa bagong antas na mapayapa na naging alay naman ni Corazon hindi lamang sa Bayang Pilipino kung hindi sa maraming mapayapang napalayang bansa sa mundo.

Magkaisa nawa tayo kapwa Bayaning Pilipino.

No comments: