Monday, June 22, 2009

From S.I.C. ! Mhandy's Journey to Priesthood !


Nakikipagbunyi ang Lahat ng Alumni ng San Ildefonso College kay Rev. Fr. Mhandy Santelices Majilan OP, sa kanyang Pamilya, at sa lahat ng mga kababayan sa Ordinasyon ng isa pang Alagad ni Kristong Anak Tanay ! Sa Miyerkoles, ika 24 ng Hunyo, ganap na alas dos ng hapon sa Simbahang Santo Domingo, Quezon Avenue, Quezon City.

As a Diocesan School, San Ildefonso College operates as a service arm for the promotion and realization of the Diocesan Thrusts :
Religious Vocation,
Evangelization, and
Formation of the Basic Christian Communities.

Fr.Mhandy you are another beacon of success for San Idefonso College.
Thank you and please pray for us all ! Mabuhay ang HS Batch 1995 !

From all the Alumni of San Ildefonso College.

No comments: