Tuesday, December 9, 2008

Join the "SICAA WORLD" Music Video Project

Magpadala ng inyong mga larawan na may mga kilalang lugar o tanawin sa ibang bansa na inyong kinaroroonan ngayon. Katulad ni Dulce Mataverde-Less ng SIC HS Batch 1984 na ngayon ay nagtatrabaho sa Germany na nagpahintulot na gamitin ang kanyang mga larawan sa kaniyang sicaa_friendster account.Si Dulce HS 84 sa Reichtag, Berlin, GermanyNapakaganda ng Cathedral sa Cologne Germany bilang background sa retratong ito ni Dulce ng HS Batch 1984.Isa pang photo ni Dulce ng SIC HS Batch 1984 sa Berlin, Germany

No comments: